Recent Posts

Zámecké ledárenské sklepy v Pohořelicích

Nejstarší most v okrese Zlín

Panský dvůr – Sýpka (rozpracovaná)

Stará vodárna v Pohořelicích

Kovové ochrany oken na VÚ 2494

Starý hřbitov

Nákladní lanovka v kopci Tresný

Psalo se o Štěrkovišti ve 40.letech

Likvidace skály v kopci Tresný 1935

Měděné desky se jmény z naplavovacích prací na Baťově

Zničené mosty po odchodu německé armády

Mosty a průplavy v Otrokovicích

Vyrovnávací koryto v Baťově

Nadzemní kryt na Baťově pod Billou ( zlikvidovaný)

Nadjezd a železniční přejezd na Baťov

Kilometrovník na Kvítkovické křižovatce

Vodárna na Tresném

Servisní jámy pro potrubí s popílkem

Horní jez

Zesilovací zodolněná stanice Přáslavice

Chludovy závody – Olga

Kremerovy studny

Baťovo dřevěné koupaliště na řece Moravě

Vykládací zařízení na štěrk

Kino Hvězda Přerov

Mlýnské náhony v Otrokovicích

Horní mlýn – Schönův mlýn

Sládečkův mlýn

Ochrana vzdušného prostoru nad Brnem

Kryt pod Bažinou na nádraží č.3

Nádražní protiletecký kryt č.2

Spojařský kryt pro nádraží

Protiletecký kryt na nádraží – PROBÁDANÝ

Otrokovická tvrz

Kryt u brány do Tomy (u bývalé SPŠ)

Loutkové divadlo na Baťově

Protiletecký kryt pod budovou Y – zaniklý- FNOL

Kryt za budovou YG – FNOL

Kryt u budovy WZ – FNOL

Protiletecký kryt u psychiatrie FNOL

Kryt pod III.internou FNOL

Atomový kryt pod porodnicí FNOL

Atomový kryt v budově B (B3) FNOL

Staré vodárny v kopci Tresný

Sklad leteckých pohonných hmot u brány u Nové Vsi

Nález cvičné pumy CP-100-70

Nález křídla z Avia B-33/Il-10

Tělocvična

Letištní klub – Kulturní dům

Zbytky z letadel

Padáčkárna

Kryt ÚO-1 (2)

Nález krytu ÚO-1

Palivá nádrž u úlů – zevnitř

Velký kryt mezi úly na letišti u Nové Vsi

Podzemní velitelské stanoviště 5. stíhacího leteckého pluku

Baťova pokusná železná vozovka

Průmyslová odpadní stoka

Lyžařský skokanský můstek

Nález levého křídla z B33

Lom Moguntia

Návrhy kostelů

Geocaching Trackables

Mořské oko u Otrokovic

Kryt na Zarámí – Celnice

Vodní elektrárna na Dřevnici

Dohnalův válcový mlýn

Kryty v Mařaticích v Uherském Hradišti

Kryt pod Čepkovem

Kryty na Jižních Svazích

Bělovský jez

Křídlo z Mig21

Kryt Zahradnická

Výbuch skladu výroby acetylenu 1959

Těžba na Štěrkovišti

Mapa Baťova z roku 1938

Watchface fenix 7x 3HR

Garmin Fenix 7x Solar and Fenix 3 HR watchfaces

Přístavní komora

Nádražní budova – zdemolovaná

Kašna v parku na Baťově

Dostihová dráha Tlumačov- průzkum

Kolektory a tepelné kanály v areálu Toma

Kryt na Mánesově

Kryt na ulici Karla Čapka

Společenský dům na Baťově

Vysílač nad Bělovským lomem