Mořské oko u Otrokovic

Co je tzv. Mořské oko u Otrokovic?

N 49°13.68450′, E 17°31.31817′

(Odbočka na Skály k benzínové pumpě Robin Oil od Otrokovic )

Toto místo leží na samém konci Hornomoravského úvalu a geologicky je formováno pískovci, jílovci a slepenci. Oblast patřící tzv. do magurského flyše, račanské jednotky. Materiál se zde ukládal postupně ve vrstvách různé zrnitosti v mořských hlubinách asi před 30 až 60 miliony lety. Tyto usazeniny pocházející však ze západního Slovenska. V průběhu alpínského vrásnění tedy před 10 až 20 miliony lety byly mohutné kry pískovců a slepenců zvednuty a nasunuty do dnešního stavu. Hovoříme o flyšovém pásmu , které dosahuje podle odborníků mocnosti až 30km.. Jen tu a tam a zejména pak v blízkých Chřibech vystupují na povrch ojedinělé roztroušené skály tzv. godulského pískovce. V minulosti v těchto místech napajedlská vrchnost nechala lámat vápenec, který se zde těžil pro vápenku v okolí Napajedel.Kde se zde vzal? Pokud jste nepřeskočili text o geologickém vývoji tak přidáme, že spolu s vrstvami pískovce se odněkud z jihu nasunuly malé odtržené ostrůvky usazeného druhohorního vápence.Na předhůří Chřibů byly dokonce vápencové lomy, a mnohé leštěné desky z mramoru jsou ozdobou kostelů na Slovácku.

Vápencový materiál byl zde těžen až do úplného srovnání s povrchem. Dokonce se začal těžit i do hloubky,. Zachoval se zápis v knize :Archiv Skopalíkův v Záhlinicích, který obsahuje dokument z roku 1693 o účtování s havířem Markusem za práci při vápenné skále níže dvoru „Skalky“ a za vykopaný kanál od skály do řeky Moravy.

Po vytěžení bylo lom opuštěn, prohlubeň se zaplnila vodou a vzniklo místo nazývané „ mořské oko . Vyprávělo se , že pokud se zde potopí kachna ,objeví se pak na řece Moravě.

Dle nepotvrzených informací zde byla odvezena a zahrabána socha T.G. Masaryka někdy po skončení války po roce 1945. Během války byla uschována před Němci v protějším domě. Zahrabána pod zemí v průjezdu rodinného domu a chráněna jeho obyvateli.

Děkuji za informaci od p. Jaroslava Hradila

Author:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *