Panský dvůr – Sýpka (rozpracovaná)

Ve druhé polovině 16.století byla v Otrokovicích vybudována tvrz jako sídlo feudálního statku. V 18.století byla přestavěna v sýpku.

V sousedství zámečku stála hájovna a v dominantní poloze velká sýpka. Tento celek pak doplňoval panský dvůr. Vzhledem k tomu, že Otrokovice leží jak geograficky (Hornomoravský úval) tak etnograficky (Haná) v oblasti kterou je možno nazvat obilnicí Moravy, byla výrazná z cihel postavená a barevně omítaná panská sýpka jakýmsi symbolem předindustriální obce.

Podlouhlá dvoupatrová stavba krytá sedlovou střechou měla jednoduchou barokní fasádu členěnou lizénami a v přízemí v omítce vyznačené kvádrování. Do všech stran směřovala typická ležatá sýpková okna, jež spolu s vchody zvýrazňovalo jednoduché kamenné ostění.

Pod celým areálem se nacházely sklepní prostory a údajně i chodby, zčásti dodnes dochované v objektu restaurace. Všechny tyto objekty nacházející se ve značně zchátralém stavu byly totiž okolo roku 1979 jako ,,poslední pozůstatky feudalismu v Otrokovicích” asanovány.

Rozložení budov v areálu 1934 – Základní upravovací plán Velkého Zlína

Lovecký zámeček

Za vlády úpslední majitelky z rodu hrabat z Rottalu – Marie Anny provdané za Quidobalda hraběte z Dietrichštejna byla před rokem 1767 v těchto místech postavena velká barokní sýpka a v jejím sousedství lovecký zámeček. Nejasné je, zda bylo ve stavbě zámečku použito zdivo bývalé tvrze (což se zdá pravděpodobné) nebo zde byla do základů zbořena.

Obdelníkový patrový zámeček krytý sedlovou střechou byl postaven z kamene, omítnutý, s okny v patře zvýrazněnými jednoduchými šambránami. Měl 7 místností, kapli a byl vybaven k příležitostnímu pobytu napajedelského panstva. Tomu sloužil zvláště při pravidelných honech konaných v rozlehlých lužních lesích, které se tehdy rozkládaly na severo-západ od Otrokovic podél neregulované řeky Moravy pod příznačným názvem Bahňák.

Původní (r.2016) animace sýpky

Papírový model Sýpky a Loveckého zámečku

Zdroje:

Klub přátel historie města Otrokovice

Císařské opisy , indikační skici, vojenské mapování – https://ags.cuzk.cz/archiv/

Základní upravovací plán Velkého Zlína – http://chartae-antiquae.cz/en/maps/49632/?view=-44.866640050923735,170.984375,6

Radek a kolektiv

Author:

1 thought on “Panský dvůr – Sýpka (rozpracovaná)

  1. Pokud si dobře pamatuji, tak přístavba k zadní stěně sýpky zakrytá panskou budovou (zámečkem) byla kovárna. Je vidět na fotkách 1, 10, 16 a 17. Snad to někde zmiňoval i pan Tichý. A opět perfektní práce.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *