Rubrika: Fakultní nemocnice Olomouc


V areálu Fakultní nemocnice Olomouc je několik protileteckých úkrytů a protijaderných krytů.

Během pobytů mi padlo do oka několik míst, kde nebylo těžké vypozorovat úníkové výlezy či zazděné vstupy do objektů a proto jsem se rozhodl o jejich lokalizování a zachycení stavu v období mezi léty 2013- 2019 . Podařilo se mi navštívit 2 objekty. Dnes již zaniklý protiletecký kryt pod budovou Y, kde původně bylo parkoviště a vstup do zmíněného krytu.  Protiatomový kryt ve středním traktu sklepení pod porodnicí byl v době návštěvy neudržovaný ale díky spolupráci s údržbáři jsem měl možnost jej celý projít a zdokumentovat.