Rubrika: Otrokovice

Amatérská badatelská skupina fungující od roku 2013 do roku 2021.

Panský dvůr – Sýpka (rozpracovaná)

Starý hřbitov

Nákladní lanovka v kopci Tresný

Psalo se o Štěrkovišti ve 40.letech

Likvidace skály v kopci Tresný 1935

Měděné desky se jmény z naplavovacích prací na Baťově

Zničené mosty po odchodu německé armády

Mosty a průplavy v Otrokovicích

Vyrovnávací koryto v Baťově

Nadzemní kryt na Baťově pod Billou ( zlikvidovaný)

Nadjezd a železniční přejezd na Baťov

Kilometrovník na Kvítkovické křižovatce

Vodárna na Tresném

Servisní jámy pro potrubí s popílkem

Horní jez

Chludovy závody – Olga

Kremerovy studny

Baťovo dřevěné koupaliště na řece Moravě

Vykládací zařízení na štěrk

Mlýnské náhony v Otrokovicích

Horní mlýn – Schönův mlýn

Sládečkův mlýn

Kryt pod Bažinou na nádraží č.3

Nádražní protiletecký kryt č.2

Spojařský kryt pro nádraží

Protiletecký kryt na nádraží – PROBÁDANÝ

Otrokovická tvrz

Kryt u brány do Tomy (u bývalé SPŠ)

Loutkové divadlo na Baťově

Staré vodárny v kopci Tresný

Baťova pokusná železná vozovka

Průmyslová odpadní stoka

Lyžařský skokanský můstek

Návrhy kostelů

Mořské oko u Otrokovic

Vodní elektrárna na Dřevnici

Dohnalův válcový mlýn

Bělovský jez

Výbuch skladu výroby acetylenu 1959

Těžba na Štěrkovišti

Mapa Baťova z roku 1938

Přístavní komora

Nádražní budova – zdemolovaná

Kašna v parku na Baťově

Dostihová dráha Tlumačov- průzkum

Kolektory a tepelné kanály v areálu Toma

Kryt na Mánesově

Kryt na ulici Karla Čapka

Společenský dům na Baťově

Vysílač nad Bělovským lomem