Mosty a průplavy v Otrokovicích

A asi jsem vyřešil i tu záhadu s mosty: to v pozadí je starý dřevěný most – vlečka. Ten byl v létě 1939 nahrazen novým silničním betonovým mostem. A most pro vlečku byl postaven o kus výš proti proudu. Tzn. Naše fotografie bude opravdu někdy z roku 1938 (nejpozději začátek r. 1939).


Starý dřevěný most u průmysl. areálu ( od letiště k benzínce) v pozadí lze vidět průplav pro lodě do areálu TOMA v kolonce. Zbourán byl 1939.
Poslední práce v průplavu v Baťově

Tady ještě úryvek z mé práce:

“V rámci regulace Dřevnice vznikl nový betonový most na Pomoravské státní silnici u

Zámostí (zkolaudován v březnu roku 1937). Ve stejném roce se začalo s projektováním

nového mostu pro vlečku na Bahňáku, který měl nahradit dosavadní provizorní dřevěný most

z roku 1930. Most byl postaven v roce 1939 o několik desítek metrů dále proti proudu, než

stál starý dřevěný, těsně pod ústím plavebního kanálu do Dřevnice. Tím byla umožněna přímá

doprava vlečkou do stále se rozvíjející východní části továrního komplexu s elektrárnou.

Starý dřevěný most byl zbourán v létě 1939 a nahrazen silničním železobetonovým

mostem.”

Stavba nového mostu 1939

Poděkování panu Marku Cetkovskému

Zdroj: SOkA Zlín, pracoviště Klečůvka, fond Archiv obce Otrokovice 1577–1945, ev. č. 94, inv. č. 213.

Author:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *