Vyrovnávací koryto v Baťově

Spolu s hrázemi budovanými kolem Baťova se v roce 1933 začalo hloubit 30 m široké odlehčovací koryto, souběžně s řekou Moravou. V roce 1934 práce pokračovaly, ale koryto bylo rozšířeno na 80m ( délka 1130m, hloubka 2,5m). Práce byly ukončeny v roce 1935, kdy na výkopu pracovalo 800 dělníků (tento údaj se liší v jiných publikacích viz. níže noviny), objem vykopané zeminy byl 80 000metrů kubických.

Půda získaná hloubením inundačního koryta byla použita k nasypání stavěných hrází . Práce probíhaly za použití ručních nářadí – koleček, lopat a krumpáčů.

Historie z hloubení a stavby vyrovnávacího koryta

Zlín Sdělení zaměstnanců firmy Baťa 1935

Na památku lidí, kteří se zúčastnili naplavovacích prací, byly u jednotlivých úseků postaveny betonové pylony, na kterých byly umístěny železné nebo měděné desky s jejich vyrytými jmény i s úseky okružní hráze. Časem se desky ale ztratily a pylony byly zbourány.

Několik nalezených měděných desek v archivu KPHMO

Pamětníci starého Bahňáku jednou odejdou, zapomene se na hrdinskou epopej boje s přírodou a řekou, ale památka lidské práce nezmizí. Zde, v těchto hrázích, které dělí Moravu od živého díla, zůstane. Solidní žulové kvádry slepené cementem a jednoduché betonové kvádry s železnými deskami a jmény těch, kdo hráze budovali, zůstanou zde i v příštích desetiletích.

Úsek číslo 11 km 0438-0576 provedli: vedoucí Matouš Vykoukal a dále Vlad. Adámek, Frant. Bahúsek, Josef Juráň atd. Pětačtyřicet jmen celkem budou číst na ocelové desce a dál nový úsek a pak další a další, jeden jako druhý, pevně vedle sebe.

Zavezení inundačního koryta

Jak se zde objevily zahrádky ?

Ještě si pamatuji na záplavy a zahrádky, které stály před vstupem na most přes Moravu . Z doslechu si pamatuji, že pod zavážkou zahrádek byly umístěny 2 roury aby mohla voda přitékat a odtékat z koryta. Problém ale nastal, že se tyto roury zanášely a nakonec zacpaly a svou funkci pak neplnily.

Co předcházelo zavezení části inundačního koryta?

První a zásadní problém byl s vodou, která do koryta natekla ale kvůli spádu neodtékala a stala se tak velkou líhní pro komáry.

Nevíme zatím v jakém roce došlo k rozhodnutí o zavezení tohoto úseku.

Z dětství si pamatuji, že pravidelně jezdil po Otrokovicích vůz s vozíkem, ze kterého vycházel bílý dým obsahující látky na potlačení hmyzu.

Pohled badatele:

Myšlenka zlepšit zdravotní podmínky zavážkou odhlehčovacího ramene se problém s komáry mohl částečně vyřešit, ale stojaté vody zde byly nadále .

Zanedbaná údržba odtoku pod zavážkou / zahrádkami nemohla změnit dopad na situaci Povodní v roce 1997. Vody bylo tolik, že překonala výšku tehdejší hráze a vnikla do města.

K obnovení / likvidaci zahrádek a zavážky odlehčovacího koryta došlo nedlouho po povodních.

Pohled na situaci inundačního koryta s zavážkou a vystavěné zahrádkářské kolonie

Video poskytl pan Černošek Jaroslav

Zdroje:

Zlín sdělené zaměstanců firmy Baťa ISSN 1801-2965 ( 1930, XIII )

Začátky budování Baťova a naplavování Křeček Vojtěch ISSN 0862-8548

Zlín Sdělení zaměstnanců firmy Baťa ISSN 1801-2965 Rok vydání 1935 Ročník 18

Zlín ISSN 1802-257X Rok 1937 Ročník 7 Vydáno 11.1.1937

Video archiv od pana Jaroslava Černoška

Archiv Klubu přátel historie města Otrokovice

Author:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *