Nadzemní kryt na Baťově pod Billou ( zlikvidovaný)

Kryt na Baťově u autobusového stanoviště byl dlouhou dobu zahalen tajemstvím . Občané se domnívali, že stavba měla mít propojení s širokým okolím – tunely měly vést od Prioru přes Společenský dům až do areálu Tomy, kde byla klíčovovou budovou zmíněný probádaný kryt . Kolektory by v úvahu přicházely ale ne tento kryt postavený někdy v letech 1950-1953 . Jedná se kryt se 7 místnostmi, kde chybí veškeré technické vybavení i plynotěsná vrata – krom vstupních a dvou u nouzového výlezu.

Nachází se zde studna, kde hladina je asi 180cm pod úrovní podlahy. Technická místnost pro čerpadla probádaná nedávno je zatopená do poloviny vyšky místnosti. Komíny na střeše budovy jsou jak se domnívám pouze atrapami ( pro zmatení nepřítele? ) .Výstup zplodin z diesel agregátu směřuje do západní stěny budovy a kanalizace je situována asi 3 metry na levo od hlavního vstupu ( pod trubkou výstupu z agregátu ). Jedná se o místnost asi 2x2x2 metry se schůdkama bez krytu. Sání vzduchu do krytu je situováno na pravé stěně od hlavního vchodu .

Postaven někdy v letech 1950 – 1953

Kryt byl zlikvidován v roce 2018 a v těsném sousedství byla postavena Billa

Průzkum prostoru krytu

Nákres situace v krytu

Likvidace krytu demolicí stropnice

Zdroje :

Foto z dronu děkuji za poskytnutí panu Vančovi

https://ags.cuzk.cz mapy z let 1950, 1953

Author:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *