Stará vodárna v Pohořelicích

Průzkum opuštěného vodojemu v Pohořelicích. Za obcí, v místech začátku Pohořelického potoka se nachází nevelká podzemní místnost (4,5 x 2 x 2.5m) s cihlovou klenbou. Voda zde dosahuje výšky asi jednoho metru a krom 3 pneumatik zde není k nalezení žádná mechanizace (šoupáky, potrubní rozvody) ani jejich pozůstatky . Podle prvních informací se mohlo jednat o zámecký vodojem ale výškové profily tomu nenasvědčují. Další možností byla vodárna.

Děkuji za námět místa studankáře Pavla.

Pohled na okolí Pohořelského zámku 1829

Z kroniky víme:

V obecní kronice jsme nalezli informaci ,že za Marie Antonie Salmovny – Černínové již byl v Pohořelicích vodovod, kdy se voda opatřovala do koryt před panský dvůr. Proto usuzujeme, že jeho vybudování mohlo být v období působení jejího otce Karla Vincence Salm-Neuburkbylo (zemřel. 1784).

Vzorem mohl být vodovod v Malenovicích.

Vodojem se nachází na kótě 258m.n.m. Pokud bychom uvažovali vedení potrubí ( vyráběno z opracovaných kmenů dubu ) po vrstevnici bez zakopání , tak u hasičárny na kótě 253m.n.m je rozdíl 5metrů výškových.

K zámku se voda musela dopravovat donáškou/ manuálně. Rozdíl výšek hasičárny a zámku je zhruba 5 metrů .

Zdroje :

Obecní kronika Pohořelice

Mgr. Libuše Přílučíková děkuji za pomoc s hledáním informačních pramenů a posunutí se v problematice

Radek a kolektiv

Author:

1 thought on “Stará vodárna v Pohořelicích

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *