Vodní elektrárna na Dřevnici

Malá vodní elektrárna v Otrokovicích

Elektrárna se nachází na levém břehu z části v tělese jezu.

Dílo malé vodní elektrárny, která byla vybudována v 90.letech se nachází v Otrokovicích na řece Dřevnici asi 4 km od ústí do řeky Moravy. Tato oblast se nachází v relativně nízké nadmořské výšce okolo 200 m. n. m. Řeka má velmi malý spád a příliš se nehodí pro další stavby MVE. Samotná elektrárna stojí u největšího jezu, který můžeme najít po celé délce řeky a využívá jejího momentálního výškového rozdílu 5 metrů. Tento splav vznikl za účelem okysličení vody a k vytvoření podmínek pro život ryb, ptactva, a dalších živočichů žijících ve vodě po regulaci a odstavení slepých ramen řeky Dřevnice. Elektrárna je projektována tak, aby nedošlo k upadnutí vody nad splavem a ohrožení života ryb. Vždy musí protékat přes těleso jezu. Průtok řeky podle ČHÚ se pohybuje okolo 3m 3 /s. V letních měsících a v období sucha i možná méně. I tak je průtok malý, a proto bylo při stavbě použito originálního řešení, které umožňuje i z tak malého množství vody vyrábět elektrickou energii. Při přívalových deštích však řeka ožívá a průtok několikanásobně stoupá až na hladinu povodňových stupňů. Pak je možno teprve využít elektrárnu na plný výkon a roztočit obě soustrojí.

Na přítoku jsou dvoje česle s možností sklopení třetích jemných česlí elektromotorem. Voda jde beztlakovým přivaděčem do vyrovnávací nádrže s automatickou regulací hladiny, odkud je voda odebírána dvěma čerpadly v turbínovém režimu, které pohánějí asynchronní generátory ( trojfázové asynchronní motory 3 x 400/231V 50Hz ).

Chceme-li, aby elektrárna začala dodávat el. energii do sítě, tak ji nejprve připojíme jako čerpadlo poháněné motorem na síť a po načerpání vody do systému se čerpadlo vlivem samospádu vody dostává z čerpadlového režimu do turbínového a motor tak dostává nadsynchronní otáčky a začne pracovat jako generátor. Z tohoto důvodu nepotřebuje elektrárna fázování (synchronoskopy, synchronizátory ), což by byl jeden z dalších složitých problémů elektrárny, která by vyžadovala kvalitní zařízení a obsluhu. Ta je prováděna jen jako dohledová a může ji provádět i pracovník bez elektrotechnické kvalifikace.

Elektrárna se skládá ze dvou soustrojí čerpadlo-motogenerátor:

Výkon (kW) Celkový výkon MVE

Generátor č.1   7,5  29,5 kW

Generátor č.2   22

Generátor č.1 jede skoro neustále bez vážných důvodů s nedostatkem vody po celý rok. Druhý generátor č.2 už vyžaduje větší nároky na hladinu a množství protékané vody a připojuje se při větších průtocích. Je samozřejmě vybaven jistícími prvky a ochranami k automatickému odstavení při poklesu hladiny vody v řece.

Vyrobená elektrická energie je dodávána přes transformátor 0,4/22 kV, která stojí v blízkosti elektrárny, do sítě vysokého napětí.

Velké díky za poskytnutí technických materiálů a podrobného popisu činnosti patří panu Milanu Berčíkovi

Author:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *