Horní jez

Tento článek je součástí dalších souvisejících témat:

Zaniklý horní jez

Horní mlýn

Dolní Mlýn

Náhony v Otrokovicích

Jak dnes vypadá horní jez pro mlýnský náhon a jak to s ním bylo v čase?

Rozvoj města Zlína, spojený s rozvojem Baťových podniků, vyvolal mohutnou stavební činnost, která závažným rozsahem ovlivnila dnešní podobu města a jeho okolí. V těchto místech způsobovala řeka časté záplavy, proto se přistoupilo k úpravě jejího koryta. První úprava koryta byla provedena v 30-tých letech minulého stolení na 4,368 – 6,007 km řeky, kdy tato část byla napřímena. Vypřímení bylo navrženo pro spolehlivé odvádění velkých vod, pro lepší vedení komunikací, lepší zastavění a snazší údržbu těchto ploch. Další etapa úprav byla provedena ve 40-tých letech 20. století na 3,595 – 4,368 km. Regulace proběhla na žádost obcí Tečovice a Malenovice, jejichž pozemky byly na tomto úseku pravidelně zaplavovány. Řeka byla zkrácena o 30 metrů a její koryto bylo rozšířeno oproti původnímu na 12 metrů, o hloubce 4,7 metru s nízkým spádem břehů. Poslední regulace proběhla po roce 1961 v části 4,000 – 5,240 km řeky. Napřímení toku je patrno z fotografie mapy

Poslední regulace proběhla po roce 1961 v části 4,000 – 5,240 km řeky.

Napřímení toku je patrno z fotografie mapy. Regulace řeky Dřevnice v 70-tých letech (1:25000)

Pojďme zvýšit průtok vody v náhoně pro Horní ( Schönův ) mlýn. Na dnes již zaniklý jez bylo potřeba umístit dřevěné desky coby hradítka, aby se více vody dostalo do náhonu ( historické foto přiloženo ). Zvýšila se tím hladina vody a ta byla odkloněna do náhonu pro Francisovy turbíny v Horním mlýně.

Model zaniklého začátku náhonu a jezu. Po regulaci řeky Dřevnice v 70.letech pozbyl jez i náhon svůj význam a byly zasypány. Nacházely se ve slepém rameni.

O horním jezu dále víme:

V roce 1843 byl jez stržen vodou, který dodával vodu pro Horní i Dolní mlýn. Další stržení jezů se stalo v letech 1863, 1873, 1898 a 1899.

Stavbu jezu prováděla firma z Olomouce. Stavbyvedoucí Svoboda podcenil dravost řeky Dřevnice a hned první velká voda odnesla odháňkový konec i jez, který byl již skoro hotový.

Finální opravy byly provedeny vybetonováním jezu v roce 1907.

Při stavbě byly nalezeny dva mamutí kly.

Pozůstatky náhonu se dají v terénu vypozorvat i dnes.

K historii jezu a jeho opravy

Animace jezu

Zaniklý jez a vpusť do náhonu pro Horní (Schönův) mlýn. Dřevěná hradítka měla za úkol odklonit a zvýšit průtok vody do náhonu pro Francisovy turbíny na mlýně.

Animace místa.

Zdroje:

Význam Dřevnice pro biodiverzitu příměstské oblasti – Kristýna Maršálková -Bakalářská práce 2012 UTB

Povodí Moravy, s.p. Foto jezu 1949-1950

KPHMO z výstavních exponátů

Státní okresní archiv Zlín – Klečůvka

Author:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *