Chludovy závody – Olga

Záhlaví hlavičkového papíru, který se v továrně používal v roce 1949

(1) V Otrokovicích vyrostla obuvnická společnost vystupující pod značkou OLGA, kterou vlastnil Vojtěch Chlud, jenž byla po válce znárodněna a roku 1948 přičleněna k n.p. Baťa. První dílna byla sice
založena roku 1919 ve Zlíně, ale roku 1927 se výroba přesunula do nově vybudované
továrny v Otrokovicích nedaleko nádraží. Tato významná firma přispěla k vyzvednutí
Otrokovic a zapříčinila se o rok později, tedy 1928, o jejich zelektrizování.

Od roku 1927 byla významným zaměstnavatelem Vojtěch Chlud, který vlastnil továrnu
na obuv a koželužnu OLGA. Ta zaměstnávala okolo 250 lidí z tehdejších asi 2600
obyvatel Otrokovic a Kvítkovic. Vyráběly se zde zprvu dětské botičky, ale poté výroba
přešla na výhradně dámskou kvalitní obuv. Po válce byla společnost začleněna do n. p. Baťa.

Vizitka společnosti v dobovém tisku 30.léta

(2)Historie Chludovky


1919: Karel Chlud zakládá ve Zlíně obuvnickou živnost v Nádražní ulici

1927 – 1928: v Otrokovicích kupuje obuvník Chlud pozemky, na kterých v těchto letech vyrůstá první tovární budova. Karel Chlud ji nazve Olga, v Otrokovicích se však vžije pojmenování Chludovka

1935: dostavěny jsou další budovy jako elektrárna, koželužna na spodkové a vrchové usně, budova pro pomocnou výrobu, sklad a vrátnice

1938: vedení firmy přebírá syn Vojtěch Chlud

1948: znárodnění, zestátnění, postupné začlenění pod Svit

Olga – Karel Chlud, Otrokovice (3)

Do historie zlínských obuvnických továren patří nepochybně také továrna na obuv a usně Vojtěcha Chluda v Otrokovicích, známá pod značkou „OLGA“. Vojtěch Chlud pocházel ze staré zlínské ševcovské rodiny. Vyučil se ve Vídni a po skončení první světové války nastoupil jako modelář u firmy Baťa. 1) Dlouho tam nepobyl – spolu se svým otcem a dvěma bratry začali podnikat samostatně. Ve Zlíně v domku v ulici Lešetín II. postavili v červenci roku 1919 obuvnickou dílnu a o dva roky později ji rozšířili. Výroba se jim dařila, a tak ani to brzy nestačilo. V roce 1923 zakoupili z části na úvěr od zlínského stavitele Jandáska dům č.p. 687 v ulici Nádražní a vedení závodu převzal syn Vojtěch. Zřídili zde dílny a rozšířili výrobu i do pronajatých místností v bývalé Langerově koželužně na ulici Vodní a do domu rolníka Kovaříka na Sokolské.

 

Zpočátku se vyráběly dětské botičky, ale brzy se přešlo na výrobu výhradně dámské obuvi. Šlo o výrobky velmi kvalitní, jejichž odbyt vzrůstal. Rozšíření výroby však bránilo, že pozemky okolo nádraží patřily vesměs firmě Baťa. A tak nezbývalo, nežli koupit parcely v Otrokovicích. Tam postupně v roce 1927 a 1928 postavili první tovární budovy. Výstavba pokračovala až do roku 1935 stavbou vlastní elektrárny a budov pro pomocnou výrobu – dřevákové, chemické, papírny, textilní, kartonáže a skladu i vrátnice. V letech 1932-34 také vybudovali koželužnu na spodkové a vrchové usně u nádraží.

Pod jménem „OLGA“, továrna obuvi, Karel Chlud a syn – Otrokovice“  firma exportovala i do ciziny, hlavně do Rakouska. Tam po vyhlášení ochranných cel zřídila výrobu v pronajatých budovách ve Vídni. Po dvou letech však byla výroba se značnými ztrátami zastavena. V roce 1937 se stal Vojtěch Chlud členem delegace průmyslníků vyslané do SSSR a seznámil se zde s Klementem Gottwaldem.

Nejtěžší období prožívala firma v době hospodářské krise 1931-32. Téměř přes noc spadla výroba ze 2000 na 1000 párů denně a propouštělo se velké množství zaměstnanců. Nejednou pomohl malenovický komunistický senátor Mikulíček   interpelací v senátě proti velkému tlaku finančních úřadů tehdejšího ministra financí Kalfuse. Otrokovický podnik přežíval i těžkou dobu německé okupace. Až v roce 1943 neobstál pro zatajování zásob při kontrolním zásahu německých orgánů. Protektorátní úřady jej postihly vysokou finanční pokutou a továrnu předaly německému majiteli. Přesto se však podařilo zachránit zásoby kůží pro obnovení poválečné výroby.

K plném rozsahu produkce z let třicátých se už ale továrna nikdy nedostala, až do znárodnění se vyrábělo v závodě asi pouze 200 (tedy desetina možného) párů dámské obuvi denně. V té podivné době omezené demokracie továrna vyráběla pod hlavičkou „OLGA“, továrny na dámskou obuv a kůže, Vojtěch Chlud, Otrokovice“. V červnu 1948 vynesl nový režim ortel zániku – firmu znárodnil a začlenil do n.p. Baťa. Ke 31. prosinci 1948 výrobu zrušili a budovy předali do užívání Krajskému národnímu výboru Gottwaldov a RGV. Po zrušení KNV obuvnické objekty připadly n.p. Svit Gottwaldov.

Dům č.p. 687 v Nádražní ulici ve Zlíně zůstal však stále sídlem Chludovy rodiny a zbourali jej až v roce 1981. Tak se definitivně zavřela hladina nad jedním ze zlínských obuvnických rodů.

Zdroje:

1.Bakalářská práce UTB, Alena Konečná rozená (Kapustová), Program rozvoje města Otrokovice , 2010

2.https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/areal-chludovky-v-otrokovicich-nahradi-obchody.A121105_1849868_zlin-zpravy_ras

3.Státní okresní archiv Zlín

4.https://zlin.estranky.cz/clanky/stary-zlin/zanikle-tovarny_-vyrobny_-upravny-a-provozovny-2_2.html

Foto Chludových závodů před demolicí – pan Špetla

Author:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *