Vykládací zařízení na štěrk

Nález železobetonového panelu na břehu Dřevnice mne přivedlo ke zjištění zajímavé mechanizace z již zaniklé stavby vykládacího zařízení na štěrk z nákladních člunů na železniční vlečku a nebo přes dopravní pás na opačný břeh do zásobníku pro nákladní vozidla.

Charakteristika zařízení:

Zařízení pozůstává ze 3 dopravních pásů. První pás 4 m dlouhý je zavěšen na železné konstrukci překladiště a dopravuje se po něm materiál zvedaný ze člunu korečkovým bagrem na druhý pás, který je veden přes řeku z levého břehu na pravý s úhlem křížení s osou řečiště 77° 30´. Jeho délka nad řekou je 4 m, mimo řeku 6 m, celkem 50 m.

Pásy jsou 60 cm široké. Nad řekou je delší pás zavěšen na 4 ocelových lanech o průměru 19,5 mm a pevnosti 130 kg/mm2, mimo koryto říční je uložen na dřevěné konstrukci ve výši asi 5,5 m nad terénem. K nesení lan nad řekou jsou provedeny 2 dřevěné stožáry 6 a 10 m vysoké, zachycené do betonových základů a vzdálené od sebe 24,5 m. Na stožárech jsou upravena volně otáčivá sedla každé o průměru 350 mm. Nosná lana jsou zakotvena do betonových bloků, na pravém břehu pevně, na levém břehu se dají prodlužovat, nebo zkracovat pomocí napínacích šroubů.

Nejnižší hrana visutého pásu je na kótě 187.25 t. j. 5,4 m nad normální plavební hladinou a 1,99 m nad velkou vodou. První pás pohybuje se elektromotorem o výkonu 1,7 kw, druhý je poháněn elektromotorem o výkonu 4,5 kw.

Pásy pohybují se rychlostí 1,3 m/sek. a dopravuje se jimi štěrk, nebo písek ze člunu na pravý břeh buď do zásobníku o obsahu 16m3 a z něho do aut anebo na skládku za veřejnou cestou.

Stožáry nesoucí lana jsou chráněny proti nárazům plovoucích předmětů a ledu ledolomy, které jsou postaveny 3 m proti proudu před stožáry. Každý ledolom pozůstává z 1 řady pilot 1,5 m od sebe vzdálených, jež zasahují svými čepy do trámu skloněného v úhlu 30° po vodě, který je obrněn T železem 80/80/9 mm. Piloty jsou po obou stranách opatřeny fošnami 5 cm silnými.

Šikmé vzpěry konstrukce jsou zabetonovány do základů v břehu Dřevnice. Strojní zařízení begru je umístěno na plošině ve výši 3,59m nad velkou vodou. K umožnění přístupu na plošinu, při obsluze a mazání strojů, slouží železné schody a žebřík. Plošina je opatřena dřevěnou podlahou a obehnána zábradlím. Vypínače elektických motorů jsou chráněny přístřeškem. Poháněcí stroje jsou opatřeny ochrannými kryty.

Korečky je možno zvednouti navíjením ocelového lana o prům. 10mm na vrátek, který je umístěn na plošině a to tak, že jejich spodní okraj se zvedne na kótu 186 t.j. 74cm nad velkou vodu. Vrátek je poháněn elektromotorem o výkonu 3 kW.

Štěrk zvedá se ze člunu pomocí přihrnovacích šneků a korečkového bagru do výsypného žlabu, padá do vozíku a vysypává do železničních vozů pojíždějících po vlečce na levém břehu Dřevnice.

Výtah materiálu je proveden kolmo na osu řečiště. Kolejnicový nájezd v řece je zvednut nade dno, aby se dal štěrk vykládat při vodním stavu 183, t.j. při nejvyšší hladině, kdy je možná plavba. Tento nájezd se při velké vodě a v zimě odmonutje a uloží mimo říční koryto, aby nebránil klidnému odtoku za velké vody.

Konstrukce výtahu je dřevěná, náležitě v podélném a příčném směru vyztužená. Nosné sloupy mají profil 18/21 cm a opírají se dole o prahy 18/24 cm, které jsou zakotveny do betonových základů. SPodní hrana dráhy vozíku je ve výši 5.05m nad vlečkou.

Vozík o obsahu ?? m3 pojíždí po dráze uložené na délku 27m ve sklonu 1:2.5, na dřevěné konstrukci vedle výstupné rampy. Pomocí ocelového lana o průměru 16mm je vozík tahán výtahovým strojem na 1000kg, poháněným elektromotorem o výkonu 2kw, zpětná jízda vozíku děje se odbržděním výtahového stroje. Výtahový stroj je umístěn v dřevěné budce na konci dráhy. Zvedací rychlost vozíku je 0,6m/sek. Zpětná 1m/sec.

Pro přistávání člunů ke korečkovému bagru na levém břehu jsou zařazeny d ořečiště piloty spojené navzájem vodícími trámci. Čluny se ubazují k pacholatům osazeným ve svahu. Pro sestup k vodě jsou upraveny ve svahu schody.

Z archivu :

Zrušení vykládacího zařízení na štěrk v Otrokovicích ( Odvolání do rozhodnutí odboru)

Rozhodnutím odboru vodního hospodářství a energetiky ONV v Gottwaldově dne 17.dubna 1962 byl dán majiteli n.p. Průmyslové stavby Gottwaldov souhlas ke zrušení a odstranění vykládacího zařízení na štěrk, vybudován v zátopovém území při soutoku Moravy a Dřevnice v Otrokovicích. Proti rozhodnutí bylo podáno odvolání z důvodu, že se vykládací zařízení na štěrk v Otrokovicích je nedílnou součástí plavebního kanálu Otrokovice- Rohatec. V případě obnovení dopravy štěrku po řece moravě a Dřevnici n.p Průmyslové stavby vybudují vykládací zařízení na štěrk ve stávající kapacitě do 6 měsíců na základě požadavku majitele plavby.

Zdroje: Archiv Klečůvka

Děkuji Miroslavu Štefkovi za nákresy

Author:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *