Baťovo dřevěné koupaliště na řece Moravě

Dříve byla celá Dřevnice veřejným koupalištěm. Na Moravě se koupali jen dobří plavci, poněvadž před regulací byly tam hluboké tůně. Továrními výkaly z koželužen ze Zlína a Malenovic byla voda v Dřevnici znečištěna tak, že přestala býti užitečnou. Proto Morava stala se útočištěm „koupajících” a koupalo se po Dolním Lesem nade vtokem do Dřevnice. Koupaliště bylo dost nebezpečné a každým rokem se tam někdo utopil. Ba staly se ročně dva i tři případy. Z důvodu toho zřídila fy Baťa koupaliště u Baťova mostu přes Moravu pod lesíkem Sázenice.

Baťovo koupaliště je ohraženo pro neplavce a děti. V části pro plavce jsou zřízeny dva můstky pro vodní akrobacii. Také loďky se půjčují. U každé loďky je záchranný pás a po břehu chodí stráž v případě neštěstí. Na břehu jsou postaveny kabiny a ochutnávárna. Podává se sodovka, malinovka, mléko, sýr, máslo a chléb — nezbytná zmrzlina.

U Ochutnávárny je taneční kolo. Tančí se v neděli odpoledne — večer a ve čtvrtek večer. Na Baťově koupališti je stále živo. Jsou zde obyvatelé zdejší, z okolí a nejvíce ze Zlína. Každý s rozkoší užívá dobrodiní vody na Baťově Riviéře!

Nove koupaliste v batove 1935

Zemský úřad v Brně.

27.148/V1/14a Firmě Baťa ,a.s. ve Zlíně., zřízení koupaliště na řece Moravě.

V Brně dne 16.prosince 1935.

Obecní radě v Otrokovicich,okr.Zlin.

Firma Baťa,a.s. ve Zlíně požádala podáním ze dne 5. záři 1935 o vodoprávní projednání svého projektu na zřízení koupaliště na řece Moravě těsně pod svým provisorním mostem přes tuto řeku pod vrchem Tresným.

1./Popis a účel projektu.

Koupaliště pozůstává podle tohoto projektu z několika dřevěných přímo na řece plovoucích podlah, upravených pro různé vodní hloubky, obroubených ,resp. rozdělených dřevěnými ochozy.

Úhrnná plocha plovoucích částí koupaliště měří 103.6 m x 16.6 m.

Kapacita je až 2000 osob.

Koupaliště je zakotveno na 70 pontonových lodicích

Plovárna byla vybudována nákladem 195.000 Kč.

Dosud byla ostatní zařízeni na pevné půdě  umístěna na protějším levém břehu řeky Moravy, a sestávala ze 2 x 12 kabin určených pro převlékání s příslušnou šatnou se 6 záchody / 2 x 3 /, se žumpou, s výtokem pro pitnou vodu.

Před zamrznutím řeky musí býti plovoucí části koupaliště včas z řeky odstraněny.

Hloubky vody jednotlivých odděleních koupaích buďtež nápadně vyznačeny.

Kolem obvodu těchto jednotlivých oddělení buďtež osázena madla pro zachycení koupajících se.

Na viditelném místě u vchodu na území koupaliště buď vyvěšena tabulka s vyhláškou, ve které budou poznamenány zákazy:

  • vjížděti motorovými vozidly a jízdními koly na území koupaliště
  • voditi psy na koupaliště
  • připouštěti do koupaliště osoby stižené nemocemi nakažlivými nebo odpor vzbuzujícími.

Poznámka badatatele: Cedule dnes nacházející se u bývalého vstupu na plovoucí koupaliště se neváže k výše popisované situaci. Jedná se o informační tabuli ( plavební řád) k parníku Morava a jeho pontonovému nástupišti někdy z 60.let:

Ukončení činnosti a likvidace koupaliště

Likvidace a ukončení provozu plovárny se mohlo dít v době otevření nového betonového koupaliště na Baťově kolem roku 1938 ( U současné sportovní haly ).

Situace koupaliště v modelu

Animace říčního koupaliště na řece Moravě

Zdroje:

Hlavní název: Zlín Číslo ročníku: 18 Číslo výtisku: 31 Datum vydání čísla: 9.8.1935

Identifikátor ISSN: 1801-2965 Stránka: 6

http://kramerius.kfbz.cz/search?q=koupaliště%20baťov&sort=relevance

Kronika města Otrokovice

Státní okresní archiv Klečůvka

Author:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *