Kryt pod Čepkovem

Kryt na Čepkově patřil mezi nejvybavenější a největší ve Zlínském kraji avšak pojďme si projít historické fakty postupně.

Vývojové souvislosti centrální části Gottwaldova v 70.letech

….Na základě usnesení rady Okresního národního výboru, které schválilo Program výstavby centra, přikročil v roce 1978 Útvar hlavního architekta okresu Gottwaldov ke zpracování územního plánu zóny Gottwaldov – Centrum. V prosinci 1980 byl Územní plán zóny Gottwaldov – Centrum 1980 – 2000 schválen radou ONV v Gottwaldově. (Naše pravda 1981 ) ing. arch. Jiří Gebrian, útvar hlavního architekta okresu Gottwaldov.

Hodnota zařízení v krytu byla asi 20 miliónů korun. Kryt měl vlastní zdroj vody i elektřiny. V době míru se uvažovalo o jeho využití pro školení zaměstnanců OD (který se nikdy nedokončil), sklad nábytku apod.

Důvod vyřazení z evidence: Spodní vody a poškozená hydroizolace, v roce 1997 zatopen. Stálý úkryt byl v únoru 2005 vyřazen z centrální evidence stálých úkrytů, vyřazení proběhlo na základě kontroly HZS kraje a také znaleckého posudku, vypracovaného soudním znalcem. Kryt byl v nevyhovujícím stavu a pronikala do něj velká spousta vody. Oprava hydroizolace nebyla možná. Z důvodu částečného zaplavení krytu vodou nebyl kryt po vyřazení zaveden ani do seznamu improvizovaných úkrytů.

Technologie uvnitř krytu byla nefunkční, následně demontována. Je možnost, že v krytu jsou některé technologie ponechány ale z důvodu soukromého vlastnictví se tato informace nepodařila zcela potvrdit.

Dle projektové dokumentace je uvedeno, že nadzemní části krytu : nouzový východ, stáčecí šachta a vyústění VZT bylo zbouráno. Stáčecí šachta sloužící pro plnění nádrží pro dieselagregát z povrchu krytu se v nadzemní části zaměřila a zaslepila – dle plánu se nachází na N 49°13.69653′, E 17°39.68590′.

Zbudování kontrolního vlezu bylo provedeno použitím šachetních dílců uzavřenými voděnepropustným uzamykatelným poklopem (kanálový poklop) a stupačkami a to v prostorách původní přístupové chodby, která byla zkrácena. Tlakové dveře do vlastních prostor krytu byly BODOVĚ ZAVAŘENY.

Dnes by původní vstup do krytu byl zde: N 49°13.69832′, E 17°39.70417′. Vybudovaný kontrolní servisní vstup je o pár metrů dále na vozovce.

Viditelné odvětrávací trubky jsou vidět na ostrůvcích parkoviště.

Samotný odvod vody z krytu se domnívám, že je součástí potrubí zakončeného 3 rourami ( 2 x 35cm a 1 x 30cm, které lze vidět z mostu přes řeku směrem proti proudu v podobné výškové úrovni jako je podlaha krytu. Vyústění: N 49°13.67757′, E 17°39.70408′

Technické údaje krytu na Čepkově:

Zastavěná plocha úkrytu    51 x 55 m = 2805 m2

Výměra užitné plochy v úkrytu   2133 m2

Podlaha krytu vůči výšce plochy parkoviště je v hloubce    – 4,6m

Kapacita ukrývaných osob   2000

Počet toalet    46

Objem vody Objem měl zajistit potřeby ukrývaných osob po dobu 3 dní

Počet kyslíkových lahví    50

Zkolaudován kolem roku     1994

Situační plán popis a rozměry místností krytu:

Zdroje:

www.idnes.cz/zpravy/domaci/obri-kryt-dnes-nikoho-neukryje.A011120_101626_zlin_zpravy_boh

cumelky.blog.cz/1410/stary-zlin-stavba-cepkov

www.zlin.estranky.cz/fotoalbum/konfrontace/konfronace-digitalni/cepkov—zapadni-cast—zbourano–nevybudovano.-.html?fbclid=IwAR3ERqcZNxfxFQlFCnF0e9-YCYrxo7awHIJtgdXHJmDpKRWswfVWP7x1BLc

www.zlin.estranky.cz/clanky/zlin-nepostaveny/perspektivy-rozvoje-centralni-zony-gottwaldova.html

Author:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *