Kryt pod Čepkovem

Kryt na Čepkově patřil mezi nejvybavenější a největší ve Zlínském kraji avšak pojďme si projít historické fakty postupně.

Vývojové souvislosti centrální části Gottwaldova v 70.letech

….Na základě usnesení rady Okresního národního výboru, které schválilo Program výstavby centra, přikročil v roce 1978 Útvar hlavního architekta okresu Gottwaldov ke zpracování územního plánu zóny Gottwaldov – Centrum. V prosinci 1980 byl Územní plán zóny Gottwaldov – Centrum 1980 – 2000 schválen radou ONV v Gottwaldově. (Naše pravda 1981 ) ing. arch. Jiří Gebrian, útvar hlavního architekta okresu Gottwaldov.

Hodnota zařízení v krytu byla asi 20 miliónů korun. Kryt měl vlastní zdroj vody i elektřiny. V době míru se uvažovalo o jeho využití pro školení zaměstnanců OD (který se nikdy nedokončil), sklad nábytku apod.

Důvod vyřazení z evidence: Spodní vody a poškozená hydroizolace, v roce 1997 zatopen. Stálý úkryt byl v únoru 2005 vyřazen z centrální evidence stálých úkrytů, vyřazení proběhlo na základě kontroly HZS kraje a také znaleckého posudku, vypracovaného soudním znalcem. Kryt byl v nevyhovujícím stavu a pronikala do něj velká spousta vody. Oprava hydroizolace nebyla možná. Z důvodu částečného zaplavení krytu vodou nebyl kryt po vyřazení zaveden ani do seznamu improvizovaných úkrytů.

Technologie uvnitř krytu byla nefunkční, následně demontována. Je možnost, že v krytu jsou některé technologie ponechány ale z důvodu soukromého vlastnictví se tato informace nepodařila zcela potvrdit.

Dle projektové dokumentace je uvedeno, že nadzemní části krytu : nouzový východ, stáčecí šachta a vyústění VZT bylo zbouráno. Stáčecí šachta sloužící pro plnění nádrží pro dieselagregát z povrchu krytu se v nadzemní části zaměřila a zaslepila – dle plánu se nachází na N 49°13.69653′, E 17°39.68590′.

Zbudování kontrolního vlezu bylo provedeno použitím šachetních dílců uzavřenými voděnepropustným uzamykatelným poklopem (kanálový poklop) a stupačkami a to v prostorách původní přístupové chodby, která byla zkrácena. Tlakové dveře do vlastních prostor krytu byly BODOVĚ ZAVAŘENY.

Dnes by původní vstup do krytu byl zde: N 49°13.69832′, E 17°39.70417′. Vybudovaný kontrolní servisní vstup je o pár metrů dále na vozovce.

Viditelné odvětrávací trubky jsou vidět na ostrůvcích parkoviště.

Samotný odvod vody z krytu se domnívám, že je součástí potrubí zakončeného 3 rourami ( 2 x 35cm a 1 x 30cm, které lze vidět z mostu přes řeku směrem proti proudu v podobné výškové úrovni jako je podlaha krytu. Vyústění: N 49°13.67757′, E 17°39.70408′

Technické údaje krytu na Čepkově:

Zastavěná plocha úkrytu    51 x 55 m = 2805 m2

Výměra užitné plochy v úkrytu   2133 m2

Podlaha krytu vůči výšce plochy parkoviště je v hloubce    – 4,6m

Kapacita ukrývaných osob   2000

Počet toalet    46

Objem vody Objem měl zajistit potřeby ukrývaných osob po dobu 3 dní

Počet kyslíkových lahví    50

Zkolaudován kolem roku     1994

Situační plán popis a rozměry místností krytu:

označení   účel místnosti  plocha m2

1    schodiště  23,01

2    chodba     36,81

3    chodba     9,36

4    předsíň    14,43

5    nouzový východ  9,46

6    nouzový východ  8,17

7    sklad nábytku   911,8

8    skld 35,86

9    sklad 32

10   sklad 14,94

11   sklad CO, PO    18

12   sklad 10,92

13   vodní hospodářství   62,8

14   sklad chemikálií 11,7

15   nádrž na vodu   41

16   předsíň    11,7

17   sklad CO   44,26

18   sklad CO   51

19   předsíň    32,34

20   sklad 24,3

21   není na nákresu

22   sklad 7

23   sklad 19,72

24   reexpedice 95,6

25   reexpedice OPZ  35,47

26   komora OPZ 10,89

27   služební místnost    28,7

označení   účel místnosti  plocha m2

28   strojovna ES    116 dieselagregát

29   sklad PHM  30,27

30   štěrkový chladič 10,33

31   expanzní komora 6,09

32   expanzní komora 4,77

33   expanzní komora 8,68

34   expanzní komora 5,55

35   expanzní komora ,02

36   expanzní komora 2,25

37   chodba     11,6

38   nouzový východ  9,85

39   nouzový východ  53

40   strojovna FVZ   124,09

41   komora PF  21,97

42   expanzní komora 3,6

43   expanzní komora 3,99

44   expanzní komora 12,87

45   komora FVZ 4,69

46   komora FVZ 8,71

47   kyslíkové zařízení   25,7

48   předsíň    18,9

49   výtah 17

50   manipul.chodba  5,87

51   dojezd výtahu   3,14

52   manipulační prostor  15,6

Celková plocha 2132,78 m2

Zdroje:

www.idnes.cz/zpravy/domaci/obri-kryt-dnes-nikoho-neukryje.A011120_101626_zlin_zpravy_boh

cumelky.blog.cz/1410/stary-zlin-stavba-cepkov

www.zlin.estranky.cz/fotoalbum/konfrontace/konfronace-digitalni/cepkov—zapadni-cast—zbourano–nevybudovano.-.html?fbclid=IwAR3ERqcZNxfxFQlFCnF0e9-YCYrxo7awHIJtgdXHJmDpKRWswfVWP7x1BLc

www.zlin.estranky.cz/clanky/zlin-nepostaveny/perspektivy-rozvoje-centralni-zony-gottwaldova.html

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.